Není povrch jako povrch!


Aktuálně

Projekt: Revitalizace průmyslového areálu Košťany
Popis: Rekonstrukce objektu typu brownfield, jehož realizací došlo k vytvoření nové provozovny.
Termín realizace: 2018
Na tento operační program je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

Projekt Nákup technologie pro povrchovou úpravu kovů nově vznikající fimy LABO Metal s. r. o. je spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a Programu rozvoje venkova - Více informací Projekt je spolufinancován Evropskou unií
TÜV
orcaKB BlokKoneMattioliFotoware

Kontakt

LABO Metal s.r.o.
Oldřichov 200
417 24 Jeníkov

email: info@labometal.cz